ฮีตเตอร์รัดท่อ คือ ?

                      ฮีตเตอร์รัดท่อ Band Heater เป็นฮีตเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ด้วยรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกและให้ความร้อนได้คงที่สม่ำเสมอ ฮีตเตอร์ชนิดนี้การใช้งานตัวฮีตเตอร์จะไม่สัมพัสกับตัว Product โดยตรงแต่จะแพร่ความร้อนไปหาตัว Product แทนจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังสะดวกต่อการติดตั้งและเมนทิแนนท์ ได้รับการออกแบบสำหรับถัง หรือท่อรูปทรงกระบอก ฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น Mica และ ลวดฮีทเตอร์แบบแบน (Ribbon Wire Heating Element) จึงทำให้ฮีทเตอร์ชนิดนี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก ขนาด 25 mm.หรืออาจใหญ่ถึง 300 mm. ก็ได้ ส่วนความกว้างอยู่ระหว่าง 20-100mm. ตัวถังด้านนอกจะเป็นแผ่นเหล็ก หรือสแตนเลส เหมาะสำหรับให้ความร้อนกับเครื่องฉีดพลาสติก

 คุณสมบัติทั่วไป (FEATURE)   


•   ฮีตเตอร์รัดท่อมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกจึงเหมาะที่จะไปใช้งานรัดท่อหรือถังเพื่อให้ความร้อน
•   ตัวเรือนฮีตเตอร์ทำจากสแตนเลส ภายในสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นแผ่นฉนวนหรือแกนเซรามิก ทนต่อการใช้งาน
•   ให้ความร้อนได้คงที่และสม่ำเสมอ
•   สามารถเลือกเจาะรูหรือเลือกขั้วต่อไฟได้ตามต้องการ
•   สามารถใช้กับงานที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับ Product

 ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปใช้งาน 


•   ใช้ในเครื่องฉีดพลาสติก เช่น ใช้ในการให้ความร้อนบริเวณหัวฉีด เป็นต้น
•   ใช้ในอุตสาหกรรมกาว เช่น ใช้ในส่วนของท่อส่งกาว เป็นต้น
•   ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เช่น ใช่ในส่วนของท่อส่งน้ำมัน เป็นต้น
•   ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อน เป็นต้น

ตัวอย่างการนำไปใช้งานใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การผลิตกาว โดยอุ่นกาวขณะลําเลียงในท่อส่ง เพื่อไม่ให้แข็งตัวขณะลําเลียง

 คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications) 


 โครงสร้างภายในของฮีตเตอร์รัดท่อ (Drawing) 


ข้อควรระวัง เมื่อนำฮีตเตอร์รัดท่อไปใช้งานควรจะติดตั้งให้แนบสนิทกับท่อหรือจุดที่จะใช้งาน ไม่ควรปล่อยให้หลวม เพราะจะทำให้มีความร้อนสะสมที่ตัวฮีตเตอร์จะทำให้อายุการใช้งานสั้นหรือฮีตเตอร์ขาดเร็ว

ย้อนกลับ