ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค

ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค Infrared Ceramic Heater มีหลักการทำความร้อน คือ ให้กำเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไปยังวัตถุ สามารถนำไปใช้สำหรับให้ความร้อนกั…

ฮีตเตอร์บอบบิ้น

                ฮีตเตอร์บอบบิ้น Bobbin Heater หรือฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกประเภทหนึ่ง ลักษณะการใช้งานโดยส่วนมากจะใช้งานกับของเหลว หรือ สารละลาย สามารถเลือกใ…

ฮีตเตอร์แท่งแก้ว

ฮีตเตอร์แท่งแก้ว Quartz Heater หรือฮีตเตอร์หลอดแก้ว เป็น ฮีตเตอร์สำหรับจุ่มของเหลวอีกประเภทหนึ่ง สามารถทนกรดได้ทุกชนิดภายในท่อแก้วจะมีขดลวดทำความร้อน …

ฮีตเตอร์แผ่น

                 ฮีตเตอร์แผ่น Strip Heater แผ่นถูกนำไปใช้งานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย โดยจะนำไปใช้ในลักษณะงานตัดงานบรรจุหีบห่อและแม่พิมพ์ และจะถูกใช้งาน…

ฮีตเตอร์รัดท่อ คือ ?

                      ฮีตเตอร์รัดท่อ Band Heater เป็นฮีตเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ด้วยรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกและให้ความร้อนได้คงที่สม่ำเ…

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ Digital Temperature Controller

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ Digital Temperature Controller เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิเกี่ยวกับความชื้นซึ่งเหมาะสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิความ…

ฮีตเตอร์แท่ง คือ ?

ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge Heater

ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge Heater  มีแกนพันขดลวดทำจากแมกนีเซียม-ออกไซด์อัดขึ้นรูปเป็นแท่ง ขดลวดทำความร้อนถูกกั้นด้วยฉนวนแมกนีเซียมออกไซด์อัดแน่นอยู่รอบนอก…

ฮีตเตอร์ความร้อน คือ อะไร

HeaterHi-den

ฮีตเตอร์ความร้อน คือ สิ่งที่ช่วยทำความร้อน เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิให้สูงขึ้น เพื่อนำอุณหภูมิความร้อนมาใช้ประโยชน์ ฮีตเตอร์ จึงถูกนิยมนำมาประยุกต์ใช้กับงาน…

บริษัท ไฮ-เด็น ฮีตเทค จำกัด

  เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ให้มีความแข็งแรงทนทาน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตรงต่อความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา 📞