ตู้อบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Furnace)

ตู้อบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Furnace) ใช้ในงานอบแห้ง ไล่ความชื้นงสามารถทำความร้อนได้ถึง 400 องศา