ตู้อบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Oven)

ตู้อบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Oven) ที่มีระบบควบคุมแบบดิจิตอลที่ทันสมัยทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ มีความสามารถทำความร้อนได้สูง ระดับ 650 °C ได้ในเวลาที่รวดเร็ว