เครื่องเป่าลมร้อน (Hot Air Blower) 0.5Hp

เครื่องเป่าลมร้อน (Hot Air Blower) 0.5Hp เป็นเครื่องเป่าลมร้อนรุ่นเล็ก เคลื่อนย้ายได้ง่าย สร้างลมร้อนและมีชุดโบลเวอร์เป็นตัวเป่าลมผ่านฮีตเตอร์ได้ลมร้อนตามอุณหภูมิที่ต้องการ