เครื่องเป่าลมร้อน (Hot Air Blower) 2Hp

เครื่องเป่าลมร้อน (Hot Air Blower) 2Hp เป็นเครื่องเป่าลมร้อน ที่สร้างลมร้อนจากชุดฮีตเตอร์ และมีชุดโบลเวอร์เป็นตัวเป่าลมผ่านฮีตเตอร์ได้ลมร้อนตามอุณหภูมิที่ต้องการ