เครื่องเป่าลมร้อน (Hot Air Blower) รุ่น HDB126C

เครื่องเป่าลมร้อน (Hot Air Blower) รุ่น HDB126C  มี Blower เป็นตัวเป่าลมผ่านฮีตเตอร์เพื่อสร้างลมร้อน โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิผ่านชุดควบคุม และส่งผ่านความร้อนไปเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ