เครื่องกำเนิดความร้อน (Hot Air Generator)

เครื่องกำเนิดลมร้อน (Hot Air Generator) บริษัท ไฮ-เด็น ฮีตเทค จำกัด ได้พัฒนาและออกแบบ Hot Air Generator รุ่นใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยเทคนิคเฉพาะของ ไฮ-เด็น

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: