เตาอบลมร้อน ระบบไฟฟ้า ควบคุมอัตโนมัติ (Hot air oven)

รับผลิต ออกแบบ เตาอบลมร้อน ระบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้า ใช้ในงานอบชิ้นงาน เพื่อไล่ความชื้นออกจากวัตถุดิบ