ตู้อบอินฟราเรด (Infrared Heater Box)

ตู้อบอินฟราเรด (Infrared Heater box) คุณภาพสูง ใช้ฮีตเตอร์อินฟราเรด ( Infrared heater ) ซึ่งสร้างความร้อนเป็นรังสีคลื่นยาว แผ่รังสีความร้อนจากแหล่งกำเนิดไปสู่วัตถุโดยตรง ให้พลังงานความร้อนได้ดี มีความสะอาดและสเถียร