เตาอบแห้งแบบโรตารี่ ( Reactor Furnace )

เตาอบแห้งแบบโรตารี่ ( Reactor Furnace ) ใช้เพื่อลดหรือลดความชื้นของวัตถุดิบ หรือชิ้นงาน เหมาะสำหรับ การทำแห้งแร่โลหะและอโลหะดินเหนียว